Taste of the Wild. Je to divočina!

Oficiální web distributora pro ČR a SR. Made in the USA.

Bezpečnost krmiv

Závazek a oddanost bezpečnosti krmiv

Pro nás v Diamond Pet Foods není nic důležitějšího než bezpečnost našich produktů. Držíme se přísných a pokrokových protokolů založených na vědeckých důkazech. Neustále sledujeme a testujeme vstupní surové materiály, prostředí výroby, postupy a hotové produkty. Tím, že nepřetržitě zlepšujeme naši výrobu nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a technologií, se nám podařilo vyvinout komplexní systém udržování bezpečnosti krmiv.

Kontrola na místě výroby

Testujeme a kontrolujeme každý aspekt výrobního procesu: Fázi před výrobou, výrobu samotnou, i fázi po výrobě.

  • 1 075 testů na mykotoxiny/týden
  • 1 300+ mikrobiologických testů/týden
  • 180 testů na oxidační stabilitu tuků a olejů/měsíc
  • 6 000+ výživových testů ingrediencí/měsíc
  • 45 000+ výživových testů hotových produktů
  • 18+ hodin školení každého člena personálu na bezpečnost/rok
  • 600+ bezpečnostních hodnocení/rok

Kontrola mykotoxinů

1 075 testů na mykotoxiny/týden
Žádné obilné ingredience, které znamenají potenciální riziko mykotoxinů, nevpustíme do našich závodů, aniž by byly zevrubně analyzovány nejvyspělejšími testovacími metodami a vybavením, které máme k dispozici. Mykotoxiny jsou toxické látky produkované houbami, které se mohou objevit v obilovinách. V Diamond provádíme 1 075 testů na mykotoxiny každý týden. Další zárukou ochrany je ještě jeden test všech hotových výrobků obsahujících kukuřici nebo rýži, který provádíme každou hodinu před vypuštěním krmiva do světa.

Mikrobiální testy

1 300 MIKROBIOLOGICKÝCH TESTŮ/TÝDEN
Každý týden provádíme přes 1 300 mikrobiologických testů, které zahrnují testy finálních produktů, testy během výroby, testy prostředí či testy hygienických podmínek. Všechny přísady a probitioka musí mít certifikát o analýze a musí vykázat negativní výsledek na salmonelu, než pokračují do Diamond Pet Foods. Každý měsíc také provádíme přibližně 180 testů na oxidační stabilitu všech tuků a olejů použitých v daných recepturách.

Kvalita vody

Využíváme proces čištění vody, abychom zajistili, že neobsahuje žádné mikroorganismy ani žádné jiné organické či anorganické chemikálie. Pomocí procesu zvaného reverzní osmóza, protlačujeme vodu skrz několik jemných filtrů, abychom se zbavili všech potenciálních kontaminantů.

Kvalita vzduchu

Všechny naše závody jsou rozděleny na zóny, což zajistí, že vstupní surové materiály jsou odděleny od hotových produktů. Každá výrobní oblast je vybavena jednotkami pro ozonovou filtraci vzduchu HEPA®. Vzduch v každé dílčí oblasti výroby je tak čistý a ošetřený.

Program testování hotových výrobků

45 000+ výživových testů hotových produktů
Žádný produkt není vypuštěn do distribuce, aniž by byl řádně prověřen v našem přísném testovacím programu. V něm jsou produkty testovány ověřenou nezávislou laboratoří. Využíváme referenční standardy, které jsou založené na vědeckých a statistických poznatcích a které byly stanoveny Mezinárodní komisí pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF). Z každého vyrobeného produktu jsou odebírány a vzorky, které jsou testovány. Každý vzorek je pozorován po dobu udávané trvanlivosti (obvykle 12 měsíců). Žádný produkt není vypuštěn do distribuce bez tohoto ověření.